เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

ด้านผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายพัสดี โคกระบือ

  ครูรักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา วรรณโชติ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นาางนฤมล รอตเสียงล้ำ

  ครูรักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายสมชาย นิติดำรงศักดิ์

  ครูรักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

^