เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

งานบุคลากร

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ประจำเดือน  พฤษภาคม  2563

 
ที่ วัน/เดือน/ปี ลงเวลามาปฏิบัติราชการ ลงเวลากลับปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรายชื่อปฏิบัติราชการ
1 1 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา! / เช็คเวลากลับ!
2 2 พฤษภาคม  2563 วันหยุด
3 3 พฤษภาคม  2563 วันหยุด
4 4 พฤษภาคม  2563 วันหยุด
5 5 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  เช็คเวลากลับ!
6 6 พฤษภาคม  2563 วันหยุด
7 7 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  เช็คเวลากลับ!
8 8 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  เช็คเวลากลับ!
9 9 พฤษภาคม  2563 วันหยุด
10 10 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  เช็คเวลากลับ!
11 11 พฤษภาคม  2563 วันหยุด
12 12 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  เช็คเวลากลับ!
13 13พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  / เช็คเวลากลับ!
14 14 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  / เช็คเวลากลับ!
15 15 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  / เช็คเวลากลับ!
16 16 พฤษภาคม  2563 วันหยุด
17 17 พฤษภาคม  2563 วันหยุด
18 18 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  / เช็คเวลากลับ!
19 19 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  / เช็คเวลากลับ!
20 20 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  เช็คเวลากลับ!
21 21 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  เช็คเวลากลับ!
22 22 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  เช็คเวลากลับ!
23 23 พฤษภาคม  2563 วันหยุด
24 24 พฤษภาคม  2563 วันหยุด
25 25 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา!  เช็คเวลากลับ!
26 26 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา! / เช็คเวลากลับ!
27 27 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา! / เช็คเวลากลับ!
28 28 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา! / เช็คเวลากลับ!
29 29 พฤษภาคม  2563 เช็คเวลามา! / เช็คเวลากลับ!
30 30 พฤษภาคม  2563 วันหยุด
31 31 พฤษภาคม  2563 วันหยุดระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์  
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ประจำเดือน  เมษายน  2563
ที่ วัน/เดือน/ปี ลงเวลามาปฏิบัติราชการ ลงเวลากลับปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรายชื่อปฏิบัติราชการ
1 1 เมษายน 2563 เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
2 2 เมษายน 2563 เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
3 3 เมษายน 2563 เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
4 4 เมษายน 2563 เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
5 5 เมษายน 2563 เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
6 เมษายน 2563 เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
7 เมษายน 2563

เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
8 เมษายน 2563

เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
9 เมษายน 2563

เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
10 10 เมษายน 2563

เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
11 11 เมษายน 2563
12 12 เมษายน 2563  
เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
13 13 เมษายน 2563    
เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
14 14 เมษายน 2563
  เช็คเวลามา!   /  เช็คเวลากลับ!
15 15 เมษายน 2563
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^