เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

เอกสารงานวิจัย เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.งานวิจัยในชั้นเรียน  ครูผู้สอน   เอกสารแนบ คลิก!!
๒.โครงงานวิจัย นักเรียน  นักศึกษา   
เอกสารแนบ คลิก!!
๓.ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี   
เอกสารแนบ คลิก!!
๔.ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  
เอกสารแนบ คลิก!!
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^