เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมชาย นิติดำรงศักดิ์

กลุ่มบุคลากรด้านผู้บริหาร

ตำแหน่งครูรักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^