เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพัสดี โคกระบือ

กลุ่มบุคลากรด้านผู้บริหาร

ตำแหน่งครูรักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^